Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Kreiraj profil na sajtu www.servisipodrske.info

Partnerske organizacije Forum mladih sa invaliditetom, Udruženje građana Šansa, Centar za razvoj inkluzivnog društva (CRID) i Udruženje građana Perspektive, pozivaju pružaoce usluga za osobe sa invaliditetom u oblastima socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja da

 KREIRAJU SVOJ PROFIL na internet portalu WWW.SERVISIPODRSKE.INFO

            Portal www.servisipodrske.info  predstavlja rezultat projekta „Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom”, koji se sprovodi  uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Saradnici na projektu su Nacionalna služba za zapošljavanje, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Mreža RC i SCU Srbije-Udruženje Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje.

Osnovni cilj projekta je da doprinese jačanju kapaciteta postojećih i uspostavlјanje novih lokalnih servisa podrške za osobe sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zapošlјavanja, omogućavajući povećanje vidlјivosti i dostupnosti servisa, kao i pobolјšanje položaja osoba sa invaliditetom.

Cilj portala jeste da pruži informacije o svim dostupnim servisima podrške za osobe sa invaliditetom iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja. U poslednjoj fazi razvoja, portal će obuhvatiti i servise podrške koje su namenjeni i za druge ciljne grupe, kako bi, na jednom mestu, objedinio informacije o svim dostupnim servisima podrške na lokalnom nivou, vrsti usluga koje pružaju, kao i profil pružalaca usluga.

Informacije o lokalnim servisima podrške je moguće pronaći po sledećim kriterijumima:

a)      vrsti usluge

b)      gradu/opštini

Servisi podrške koji se nalaze na web portalu su institucionalizovani – finansirani od strane lokalne samouprave, ili su finansirani putem projekata.

Baza podataka o lokalnim servisima podrške namenjena je velikom broju aktera:

  • aktuelnim i potencijalnim korisnicima usluga: baza podataka predstavlјa svojevrsni orijentir – u kojoj sredini i koja usluga je na raspolaganju određenoj grupi ljudi
  • kreatorima politike i donosiocima odluka: baza podataka pruža uvid u vrstu i razvijenost servisa podrške i njihovu teritorijalnu zastuplјenost, što je svojevrsni vodič u pravcu dalјeg podsticanja i podrške razvoju usluga u sredinama u kojima one ne postoje ili su slabo razvijene
  • aktuelnim i potencijalnim donatorima, kao i pružaocima usluga: baza služi kao vodič u pravcu oblasti podrške koje treba razvijati
  • novim pružaocima usluga: kako bi imali uvid u servise podrške koje je potrebno razviti u lokalnoj sredini

Portal će sadržati i sve informacije o aktivnostima projekta „Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom”, kao i sve teme od značaja za razvoj servisa podrške na lokalnom nivou.

KAKO KREIRATI PROFIL?

Da biste kreirali profil na sajtu www.servisipodrske.info potrebno je da popunite online upitnik koji je dostupan na sajtu www.servisipodrske.info .

Pozivamo pružaoce usluga koji kreiraju svoj profil da nam na mail kancelarija@servisipodrske.info  dostavljaju i sve vesti o aktivnostima svoje organizacije/institucije koje ćemo objavljivati u sekciji Vesti na sajtu www.servisipodrske.info .

 

Unapred hvala na saradnji!

Očekujemo Vas!

Forum mladih sa invaliditetom

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content