Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Održan supervizijski sastanak za savetnice/ke Karijernih centara

Savetnice/i Karijernih centara za osobe sa invaliditetom u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Valjevu i Subotici, već šest meseci pružaju kontinuiranu i individualizovanu podršku osobama sa invaliditetom u cilju unapređenja njihove zapošljivosti.

Savetnice/i u svom svakodnevnom radu pružaju podršku osobama sa invaliditetom u procesu traženja posla, koja se ogleda u prepoznavanju sopstvenih kapaciteta i potencijala za uključivanje na tržište rada, podršku prilikom izbora odgovarajućih profesionalnih ciljeva, upućivanja na dodatne obuke, kao i razvijanje mekih veština korisnika usluge, kroz individualni i grupni pristup.

Usluge Karijarnih centara u prethodnom periodu koristilo je više od 100 osoba sa invaliditetom.

Budući da govorimo o inovativnoj usluzi, koja se po prvi put u ovom obimu realizuje u šest gradova u Srbiji, Caritas Srbije i Fmi organizovali su Supervizijski sastanak za savetnice/ke, u cilju praćenja postignutih rezultata, odgovaranja na pitanja savetnika i sagledavanja mogućnosti za unapređenje procedura rada.

Sastanak je održan u online formatu 29.1.2024. godine.

Supervizijski sastanak vodili su profesionalci Multidisciplinarnog obrazovnog centra Pamark iz Podgorice, sa višegodišnjim iskustvom u realizaciji psihosocijalne podrške kao deo programa profesionalne rehabilitacije u Crnoj Gori. Program je licenciran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore, a kvalitet izvođenja potvrđen je i medunarodnim sertifikatom Standarda ISO 900L:2008.

Nakon održanog sastanka superviziori su dostavili izveštaj sa preporikama i smernicama za dalji rad, sa posebnim fokusom na segment izveštavanja.

Aktivnost se realizuje u okviru projekat Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Drugi partneri projekta su Karitas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content