Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Održana finalna konferencija projekta “Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom”

Finalna konferencija projekta  “Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom” pod nazivom “Jačanje kapaciteta lokalnih aktera u praćenju zapošljavanja i zaštite radnih prava osoba sa invaliditetom”  održala se 11. juna 2014.  u zgradi Privredne komore Srbije u Beogradu. 

Konferencija je održana kao završni događaj projekta „Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom“ koju realizuju organizacije Forum mladih sa invaliditetom, Secons-grupa za razvojnu inicijativu i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije (CSZS), u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošlјavanje, a uz podršku Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji. Cilј projekta je da doprinese razvoju i poštovanju prava osoba sa invaliditetom u radnom procesu, putem razvoja inovativne platforme za praćenje politike zapošlјavanja osoba sa invaliditetom i zaštite i ostvarivanje prava iz rada i po osnovu rada osoba sa invaliditetom.

Na konferenciji su bili prezentovani nalazi i zaključci aktivnosti, kao i preporuke za unapređenje procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom u vidu konkretnih planova akcije na lokalnom nivou.

Učestvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalne službe za zapošljavanje i partnerskih organizacija.

 

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content