Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Počeo projekat „Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice“

Projekat „Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice“ realizuje se u okviru konkursa „Otvoreni zagrljaj“ koji je raspisala Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.

Projekat obuhvata pokretanje i pružanje inovativnih usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici (porodična konferencija i porodično savetovanje). Takođe, biće uspostavljena nova usluga koja se oslanja na slovenačku ekspertizu i iskustvo koje bi moglo biti relevantno u Srbiji.

Ciljnu grupu projekta čine korisnici koji su trenutno smešteni u instituciji u Pančevu, kao i osobe koje se nalaze na listama za čekanje ili osobe koje su se vratile iz psihijatrijskih bolnica. Cilj je da se tokom projekta osobe koje su korisnici institucija  deinstitucionalizuju ili  pripreme za deinstitucionalizaciju, a osobama iz lokalne zajednice budu pružene uspostavljene usluge socijalne zaštite.

Projekat realizuju Forum mladih sa invaliditetom, Papilot – Institut za poboljšanje i unapređenje kvaliteta života (Slovenija), Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga „Duša“, KEC – Kreativni edukativni centar i Republički zavod za socijalnu zaštitu.

 

 

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content