Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Okrugli sto – implementacija Zakona o socijalnoj zaštiti u gradskim opštinama

15 septembar 2011.

Implementacija Zakona o socijalnoj zaštiti u gradskim opštinama: partnerstvo javnog i civilnog sektora (mogunosti i izazovi)
Nacionalni Demokratski Institut i Forum mladih sa invaliditetom organizuju okrugli sto na temu implementacije Zakona o socijalnoj zaštiti u gradskim opštinama, koji e se održati u sredu, 21.Septembra 2011. godine, ulica Terazije 23, Beograd, VIII sprat, Velika sala, sa početkom u 10.00 časova.Cilj okruglog stola jeste unapređenje dijaloga na temu implementacije Zakona, kroz uspostavljanje nužnog nivoa koordinacije ključnih aktera, kao i promocije inovativnih mehanizama saradnje civilnog i javnog sektrora, ali i međunarodne zajednice.

Okrugli sto e biti u formi panel diskusija, gde e predstavnici različitih sektora izneti svoja mišljenja i predloge na navedene teme, sa fokusom na osobe sa invaliditetom kao glavnu ciljnu grupu. Zaključci i preporuke bie dostavljeni relevantnim donosiocima odluka, sa ciljem podsticanja demokratske participacije i vee zastupljenosti osoba sa invaliditetom u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou.

 

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content