Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Otvoren Konkurs za unapređenje servisa podrške za osobe sa invaliditetom na teritoriji Opštine Kikinda

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom uz podršku Opštine Kikinda, u okviru projekta “Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom“, koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, objavljuje

KONKURS

ZA DODELU SREDSTAVA ZA UNAPREĐENjE SERVISA PODRŠKE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAPOŠLjAVANjA I OBRAZOVANjA NA TERITORIJI OPŠTINE KIKINDA

Cilj konkursa: Poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom unapređenjem sistema podrške za uključivanje u društvene i ekonomske tokove zajednice.

Projekat “Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom” sprovode Forum mladih sa invaliditetom, Udruženje građana Šansa, Centar za razvoj inkluzivnog društva (CRID) i Udruženje građana Perspektive, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Saradnici na projektu su Republički zavod za socijalnu zaštitu, Nacionalna služba za zapošljavanje, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Mreža RC i CSU Srbije-Udruženje Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje.

Rok za podnošenje prijava je 25. decembar 2013. godine.

Konkursna dokumentacija:

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za unapredjenje servisa podrške za osobe sa invaliditetom

Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta

Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta

Aneks 3 – Narativni budžet

Uputstvo za pisanje predloga projekta

Uputstvo za sastavlјanje budžeta projekta

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content