Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Rezultati konkursa za unapređenje servisa podrške za osobe sa invaliditetom – Požarevac

Na osnovu pristiglih projektnih predloga udruženja sa teritorije Grada Požarevca u periodu od 09. do 20. decembra 2013. godine, Komisija za izbor projekata imenovana od strane Foruma mladih sa invaliditetom donela je odluku o podršci projekta “Pilotiranje usluge Dnevni boravak za odrasle osobe sa invaliditetom” podnetom od strane Udruženje za negovanje zdravih stilova života „Veritas“. Partneri na projektu jesu Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Požarevac i Centar za socijalni rad Požarevac.

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom unapređenjem sistema podrške za uključivanje u društvene i ekonomske tokove zajednice.

Konkurs je raspisala organizacija Forum mladih sa invaliditetom u okviru projekta “Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom” koji sprovodi u partnerstvu sa Udruženjem građana Šansa, Centrom za razvoj inkluzivnog društva (CRID) i Udruženjem građana Perspektive, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Saradnici na projektu su Republički zavod za socijalnu zaštitu, Nacionalna služba za zapošljavanje, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Mreža RC i CSU Srbije-Udruženje Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje.

Na osnovu potpisanog Memorandum o saradnji, Grad Požarevac je podržao Konkurs i aktivnosti u cilju uspostavlјanja servisa podrške (socijalne usluge) za osobe sa invaliditetom na lokalnom nivou kako bi se uspostavio još jedan mehanizam za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Lista pristiglih projektnih predloga.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content