Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Otvoren poziv: Info sesije sa poslodavcima „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom: od zakonske obaveze do društvene inkluzije“

Forum mladih sa invaliditetom, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, organizuje info sesiju “Zapošljavanje osoba sa invaliditetom: od zakonske obaveze do društvene inkluzije“.

Cilj info sesije je jačanje kapaciteta poslodavaca i podrška u rešavanju prepreka i problema vezanih za uspešan proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom u svim sektorima i na otvorenom tržištu rada.

 Teme:

  • Uvod u temu o invalidnosti – definicija invaliditeta, uzroci nastanka, vrste invalidnosti, statistika i podele
  • Modeli invalidnosti – model kao pristup ili odnos društva prema invalidnosti
  • Jezik invalidnosti – upoznavanje sa adekvatnom terminologijom u oblasti invalidnosti i njeno koriščenje.
  • Uputstva za komunikaciju – kako komunicirati sa osobama sa različitim tipovima invaliditeta
  • Nacionalni zakonski okvir – Zakon o zapošlјavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom
  • Prezentacija aktivnih mera politike zapošljavanja i programa podrške za zapošljavanje osoba sa invliditetom Nacionalne službe za zapošlјavanje
  • Radna praksa za mlade sa invaliditetom

Info sesiju će voditi predstavnici Foruma mladih sa invaliditetom i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Učešće je besplatno.

Datum i mesto održavanja:

Beograd – 10. novembar (utorak), 14.00-16.00 časova, Privredna komora Srbije, Terazije 23, VIII sprat, sala I

Niš – 12. novembar (četvrtak), 14.00-16.00 časova, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Pariske komune bb  

Novi Sad – 26. novembar (četvrtak), 14.00-16.00 časova, Kulturni Centar Novog Sada, Katolička porta 5, II sprat (Tribina mladih)

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Aktivacijom do inkluzije u zapošlјavanju”, koji  je podržalo Ministarstvo omladine i sporta.

Saradnici na projektu su: Nacionalna služba za zapošljavanje, Univerzitetski centar za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu, Privredna komora Srbije, Udruženje poslovnih žena, Udruženje poslovnih konsultanata, Unija poslodavaca Srbije.

Stvaranje društva jednakih mogućnosti za sve, poštovanje osnovnih principa odgovornog ponašanja prema svim kategorijama građana, kao i radno angažovanje osoba sa invaliditetom i njihova ekonomska i socijalna integracija, stvaraju preduslove koji nas vode ka inkluzivnom društvu.

KAKO SE PRIJAVITI?

Potrebno je organizatoru, putem mail-a sladjana.levic@fmi.rs , dostaviti sledeće podatke:

  • Ime i prezime, Naziv poslodavca, Radnu poziciju, Kontakt telefon, E-mail adresa
  • Grad za koji se prijavljujete

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom. Kontakt telefon je 011 32 20632.

 

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content