Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Poziv za okrugli sto: Društvene mogućnosti za kvalitetan život osoba sa invaliditetom u zajednici

Forum mladih sa invaliditetom organizuje okrugli sto sa ciljem ocene stanja i analize mogućnosti za nezavisan život osoba sa invaliditetom u zajednici, kao preduslova deinstitucionalizacije:

  • Koje su sve usluge potrebne u zajednici za samostalni život osoba sa invaliditetom;
  • Na koji način osobe sa invaliditetom imaju pristup uslugama, koji su dometi podrške i ko ima benefite od postojeće podrške;
  • Kako su pravno regulisane usluge podrške osobama sa invaliditetom na lokalnom nivou;
  • Analiza mogućnosti sistema da podrži fleksibilne i personalizovane usluge za sve osobe sa invaliditetom, odnosno razmatranje pitanja da li je trenutni pravni okvir u stanju da omogući nezavistan život za osobe sa invaliditetom; 
  • Dobre prakse u razvoju i pružanju usluga podrške

Na osnovu okruglih stolova biće izrađen nacrt izveštaja koji će svim učesnicima biti poslat na komentarisanje, pre nego što se izradi finalni izveštaj.

Okrugli stolovi će biti organizovani u sledećim gradovima i po sledećem rasporedu:

Grad Datum Vreme Mesto
Kragujevac utorak, 03.novembar 11-12:30h Zavod za smeštaj odraslih lica Male Pčelice
Beograd petak, 13.novembar 11-12:30h Gradski centar za socijalno preduzetništvo Beograda, trg Nikole Pašića broj 8
Pančevo utorak, 17.novembar 11-12:30h Gradska uprava Pančevo, IX sprat
Novi Sad četvrtak, 26.novembar 13-14:30h ŠOSO „Milan Petrović“, Novi Sad, Bate Brkića bb

Okrugli stolovi se realizuju u okviru projekta „Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice“ (Otvoreni zagrljaj), čiji je nosilac Forum mladih sa invaliditetom, u partnerstvu sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu. Projekat finansira Evropska unija kroz projekat  ”Unapređenje položaja korisnika rezidencijalnih ustanova sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama, kroz stvaranje uslova za njihovo uklјučivanje u društvo i lokalnu zajednicu“ (Otvoreni zagrlјaj).

Cilj projekta je osnaživanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i omogućavanje procesa deinstitucionalizacije pružanjem inovativne usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici (porodični savetnik). Krajnji rezultat projekta je priprema za deinstitucionalizaciju i prevencija institucionalizacje 20 osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i njihov povratak/ostanak u porodičnom okruženju.

Način prijave na okrugli sto:

Da biste se prijavili za učešće na jednom od okruglih stolova, potrebno je da na e-mail office@fmi.rs dostavite sledeće podatke:

  • Ime i prezime
  • Organizacija/ustanova koju predstavljate
  • Vaša pozicija u organizaciji/ustanovi
  • Kontakt podaci – broj telefona i e-mail
  • Grad za koji se prijavljujete

Rok za prijavu je ponedeljak, 02. novembar 2015 (za Kragujevac) i utorak 10. novembar za ostale gradove.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content