Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Otvoren poziv za tribinu „Od izolacije do socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim/mentalnim teškoćama“

Forum mladih sa invaliditetom, Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga i njihovih porodica „Duša“ i Kreativno edukativni centar KEC organizuju tribinu namenjenu predstavnicima zdravstvenog sistema „Od izolacije do socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim/mentalnim teškoćama“ u utorak, 13. oktobra 2015.godine u Centru za inkluziju, inovaciju i integraciju-In Centar, sa početkom u 11 časova.

Usled isključenosti iz obrazovnog sistema, potpunog izostanka sa tržišta rada i nepostojanja sistemske podrške koja treba da im omogući razvijanje socijalnih veština i da ih osposobi za što samostalniji život, može se reći da su osobe sa intelektualnim/mentalnim teškoćama pod realnim rizikom da budu smešteni u instituciju onog trenutka kada njihovi bližnji više ne budu mogli da brinu o njima. Sa druge strane, činjenica da većina osoba sa intelektualnim smetnjama boravi u porodici, ukazuje na neophodnost organizovanog rada na pružanju podrške njihovim porodicama. Nerazvijenost socijalnih servisa podrške u lokalnoj zajednici dodatno uzrokuje izolaciju i narušava prava dece, a kasnije odraslih osoba sa invaliditetom, da budu ravnopravni građani društva u kojem žive. U većini slučajeva, oni ostaju nedovoljno obrazovani, diskriminisani i siromašni građani. Tribina koja će se održati upravo za cilj ima smanjenje barijera sa kojima se pomenute osobe suočavaju.

Teme:

– Stigmatizacija osoba sa intelektualnim teškoćama

– Programi  Kreativno edukativnog centra KEC,  koji doprinose socijalnoj inkluziji i procesu deinstitucionalizacije osoba sa intelektualnim teškoćama

– Korisnici usluga KEC-a govoriće e o svojim ličnim pozitivnim iskustvima socijalne uključenosti i poboljšanja kvaliteta života

– Stanje u našoj zemlji – ograničenja i mogućnosti (psihijatrijske institucije, udruženja korisnika, drugi oblici vaninstitucionalne pomoći)

– Lični primeri (članovi „Duše“ će govoriti o sopstvenom iskustvu stigme i autostigme)

Način prijave:

Zainteresovani svoje prisustvo mogu potvrditi putem e-mail-a na: jovana.krivokuca@fmi.rs najkasnije do 09. oktobra. Za sve dodatne informacije možete se obratiti i putem telefona 011 3220632.

Tribina se realizuje u okviru projekta „Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice“, čiji je nosilac Forum mladih sa invaliditetom, a finansiran je od strane Evropske unije, kroz projekat „Unapređenje položaja korisnika rezidencijalnih ustanova sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama, kroz stvaranje uslova za njihovo uključivanje u društvo i lokalnu zajednicu“.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content