Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Upitnik za pružaoce usluga za osobe sa intelektualnim/mentalnim teškoćama

Anketa koja je pred Vama je deo istraživanja koje ima za cilj da pruži uvid u dobre prakse u oblasti usluga socijalne zaštite za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, ali i da  istakne probleme sa kojima se pružaoci usluga i lokalne samouprave suočavaju u ovom procesu. Istraživanje je kvalitativno, a osim putem ove ankete, podaci će biti prikupljeni i putem fokus grupa sa predstavnicima civilnog sektora i lokalne samouprave, tokom kojih će se razgovarati o održivosti trenutnog načina finansiranja usluga. Na kraju istraživanja biće izrađen izveštaj koji može da se kasnije koristi u svrhu lobiranja za dalje finansiranje usluga na lokalnom nivou, ali i unapređenje mehanizma finansiranja generalno, pa samim tim i održivosti usluga.

Ukoliko smatrate da je ova tema relevantna za vašu organizaciju i ukoliko Vaša organizacija pruža, ili je u poslednjih godinu dana pružala neku od usluga socijalne zaštite za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, bez obzira da li je usluga licencirana ili ne, molimo Vas da ukratko predstavite Vašu uslugu i opišete faktore koje smatrate da su doprineli njenom finansiranju i realizaciji.

Naziv Vaše organizacije i opis usluge biće priložen samo uz Vaše odobrenje. U suprotnom prikupljani podaci će biti predstavljeni tako da ne može da se zaključi o kojoj usluzi, odnosno pružaocu usluga se radi. Sva pitanja su otvorenog tipa, te Vas molimo da pružite što konkretnije odgovore. Rok za prikupljanje podataka je 05.10.2015. godine. Popunjen upitnik poslati na e-mail adresu office@fmi.rs 

Istraživanje se realizuje u okviru projekta „Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice“, čiji je nosilac Forum mladih sa invaliditetom, u partnerstvu sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, a finansiran je od strane Evropske unije, kroz projekat ”Unapređenje položaja korisnika rezidencijalnih ustanova sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama, kroz stvaranje uslova za njihovo uključivanje u društvo i lokalnu zajednicu“ (Otvoreni zagrljaj).

Upitnik možete pronaći na Primeri dobre prakse, upitnik

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content