Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

U skladu sa našim desetogodišnjim iskustvom, te kroz razgovor sa saradnicima različitih kompanija, početkom 2021. godine pokrenuli smo Platformu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja za cilj ima afirmaciju jednakih mogućnosti osoba sa invaliditetom na tržištu rada, kao i pružanje podrške poslodavcima u procesu zapošljavanja.

Platforma predstavlja neformalnu mrežu poslodavaca, kroz koju se pruža strateška podrška poslodavcima u njihovom aktivnijem pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Platforma treba da posluži kao mesto okupljanja, savetovanja, informisanja, konsultacija i podizanja kapaciteta domaćih i inostranih kompanija, kao i drugih zainteresovanih subjekata, koje posluju na teritoriji Republike Srbije. Pored toga, članovi Platforme će moći da koriste usluge koje pruža Forum mladih sa invaliditetom, a koje se odnose na pretragu Portala, tj. baze kandidata za zapošljavanje, podršku u razumnom prilagođavanju radnog mesta, obukama za zaposlene i konsultativne usluge.

Verujemo da svako od nas može svojim znanjem, kvalifikacijama i sposobnostima da doprinese razvoju organizacije u kojoj radi, timu sa kojim sarađuje, ali i državi i društvu u celini. Snage i kapital društva se ogledaju u različitostima, a mi smo ispunjeniji i otvoreniji jedini za druge kada prepoznamo i razumemo te snage. Naš cilj je stvaranje društva otvorenog za različitosti, u kom svaki pojedinac ima mogućnosti da doprinese svoj maksimum.

Zato mi – Forum mladih sa invaliditetom, pružamo podršku poslodavcima, osobama sa invaliditetom i kreatorima javnih politika da sarađuju, prepoznaju se i međusobno podrže u zajedničkom cilju, da stvore dodatnu vrednost društva i obezbede radno iskustvo za osobe sa invaliditetom.

Kompanije koje su već postale deo naše Platforme su Delta Holding, Wurth, Ernst&Young, IKEA, Generali Osiguranje, Enetel Solutions, Roaming networks, Contactservice i Tehnomanija.

Pozivamo sve zainteresovane poslodavce da postanu deo Platforme za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i da doprinesu našem konačnom cilju, a to je afirmacija jednakih mogućnosti, zdravo radno okruženje i atmosfera poverenja u kojoj svi mogu napredovati.

Uspostavljanje Platforme odvija se u saradnji sa domaćim i inostranim kompanijama koje posluju na teritoriji Republike Srbije, a sprovodi se u okviru projekta “Znanjem do posla“, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i implementatora NIRAS-IP i SIPRU.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content