Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

E-reciklaža / Niš

Administrator opštih poslova

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Niš, Bulevar Svetog Cara Konstantina 82-86

 

Kratak opis pozicije:
  • Vrši evidentiranje ulaznih i izlaznih dokumenata iz društva
  • Zakazuje poslovne sastanke
  • Kontroliše i usklađuje evidenciju o radu zaposlenih
  • Vrši razvrstavanje i ekspediciju interne i eksterne pošte
  • Organizuje i vodi sistem arhiviranja
  • Na zahtev stručnih službi obavlja administrativne poslove
  • Odgovara za nabavku kancelarijske opreme, potrošnih proizvoda i drugih dobara koji se koriste
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
IV stepen stručne spreme
Ostali uslovi:
Napomena u vezi pristupačnosti:

Fabrika se nalazi u višespratnoj zgradi, ali svim nivoima se može pristupiti bez korišćenja stepenica.

Ulaz u zgradu je pristupačan.

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content