Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Atlantic Grupa d.d. / Beograd

Administrator u logistici

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29

Atlantic Štark

Kratak opis pozicije:
  • Administrator izrađuje prijemnu i otpremnu dokumentaciju u vezi gotovih proizvoda.
  • Pravi ulaz gotovih proizvoda na bazi prijemnica;
  • Prebacuje putem prenosnica gotove proizvode iz jednog u drugi magacin, a na osnovu trebovanja;
  • Izrađuje račune-otpremnice;
  • Vrsi raspodelu gotovih proizvoda imajući u vidu postojeće zalihe i instrukcije neposrednog rukovodioca
  • Vrši knjiženja po osnovu robnih reklamacija;
  • Po potrebi, sa predstavnicima distributera dogovara detalje isporuka;
  • Obavlja i ostale nepomenute srodne poslove po nalogu neposrednog rukovodioca
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
III i IV stepen stručne spreme, opšteg usmerenja
Ostali uslovi:

Rad na računaru

Napomena u vezi pristupačnosti:

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content