Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Hotelsko, Ugostiteljsko i Turističko Preduzeće ’’Moskva’’ / Beograd

Adminstrativni radnik - Hotel

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Beograd, Balkanska br. 1

Hotel ’’Moskva’’

Kratak opis pozicije:
  • Prijem, obrada i prosleđivanje poslovne dokumentacije
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
IV – VI Stepen stručne spreme
Ostali uslovi:

Poznavanje rada na računaru

Napomena u vezi pristupačnosti:

Prostor je prisupačan.

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content