Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Advokat Mladen Sibinović / Niš

Advokatski pripravnik

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Niš, Strahinjića Bana 6A/6

Kratak opis pozicije:
  • Zastupanje stranaka pred sudovima, državnim organima i ostalim nosiocima javne vlasti.
  • Sastavljanje svih vrsta podnesaka, pojedinačnih i opštih akata.
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
Diplomirani pravnik
Ostali uslovi:

Diploma Pravnog fakulteta

Napomena u vezi pristupačnosti:

U zgradi u kojoj se nalazi kancelarija postoji lift na viskom prizemlju, do koga vode desetak stepenika.

Osnovni sud u Nišu, u kome će pripravnik provoditi deo vremena nema lift do prvog ili drugog sprata.

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content