Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

PepsiCo / Beograd

Asistent za rukovođenje porudžbinama kupaca

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14

Belgrade Office Park poslovna zgrada 

Kratak opis pozicije:

Ova pozicija se odnosi na upravljanje pristiglim porudžbinama od strane kupaca, ubacivanjem tačnih količina u SAP sistem, pritom izbegavajući dupliranje naloga i sl. Takođe, pozicija uključuje ostvarivanje dobre komunikacije, kako sa kupcem tako i sa ostalim kolegama u lancu snabdevanja, kako bi se tražene količine isporučile sa minimalnim troškom po operaciju, a sa maksimalnom efikasnošću. 

Odgovornosti:

  • Upravljanje pristiglim porudžbinama u SAP sistemu
  • Odgovornost za tačnost unetih podataka u sistem
  • Kreiranje plana prodaje/isporuka za narednih 13 nedelja u saradnji sa kupcima
  • Optimizacija naloga u sistemu uzimajući u obzir efikasnost operacija
  • Uspostavljanje i održavanje efikasne komunikacije sa internim i eksternim kupcima
  • Efikasno realizovanje svih pristiglih naloga na vreme
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
•Diploma u oblasti ekonomije, menadžmenta, biznisa ili organizacionih nauka •Iskustvo rada u Excelu •Detaljnost i posvećenost u radu •Razvijene komunikacijske veštine
Ostali uslovi:

Radno vreme od ponedeljka do petka od 9h do 17h

Rad za računarom, sa mogućnošću kombinovanog rada iz kancelarije i od kuće

Obezbeđeno mentorstvo

Napomena u vezi pristupačnosti:

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content