Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Delhaize Serbia

Praksa u odeljenju za Posvećenost zaposlenih i organizacionu kulturu

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Jurija Gagarina 14, Beograd, Belvil

*Aktuelan je hibridni režim rada (od kuće i iz kancelarije)

Kratak opis pozicije:
  • Učestvovanje u osmišljavanju i implementaciji svih aktivnosti u internim komunikacijama;
  • Učestvovanje u dizajniranju i postavljanju svih materijala za interno komuniciranje, kao i informacije o aktivnostima, projektima i događajima u okviru kompanije;
  • Praćenje lokalnih i globalnih trendova u oblasti internih komunikacija;
  • Učestvovanje u sprovođenju internih kampanja i događaja;
  • Kreiranje i održavanje arhive dokumenata koji su ishod različitih aktivnosti tima za interne komunikacije;
  • Pružanje podrške aktivnostima u okviru tima za posvećenost zaposlenih i organizacionu kulturu.
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
VII stepen
Ostali uslovi:

Ako si timski igrač, imaš razvijeno planiranje i organizovanje, veštine pisanja i želju za učenjem, prijavi se i napravi svoje prve korake uz nas!

Napomena u vezi pristupačnosti:

Aktuelan je hibridni model rada (od kuće i iz kancelarije). Rad se u najvećoj meri odvija putem računara (Outlook, Microsoft Teams…).

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content