Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Generali Osiguranje / Beograd

Administrator zahteva za naknadu

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Novi Beograd, Vladimira Popovića 8

Kratak opis pozicije:
  • Upoznavanje sa radom vezano za zahteve za naknade iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
  • Raspoređivanje i arhiviranje medicinske dokumentacije
  • Unos dokumentacije u informacioni sistem
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
Miminum srednji stepen stručne spreme. Obrazovni profil nije presudan.
Ostali uslovi:
  • Pozicija podrazumeva pretežno rad na računaru, korišćenje internih aplikacija, u manjoj meri rad sa papirima
  • Pozicija nudi mogućnost povremenog rada od kuće, kada praktikant stekne samostalnost
Napomena u vezi pristupačnosti:

Sam prilaz zgradi je prilagođen osobama sa invaliditetom, kao i liftovi, kancelarije, toalet.

Otvoreni smo da razmotrimo i potencijano sprovedemo dodatna prilagođavanja prostora, uslova rada i tehničke opreme u cilju olakšanja rada osobi sa invaliditetom.

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content