Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

SDPS d.o.o. Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Grafički dizajner

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Viline vode 47, 11060 Beograd

Kratak opis pozicije:
  • Osmišljavanje, priprema i izrada grafičkih formi;
  • Kreiranje vizuelnih rešenja u skladu sa uputstvima neposrednog rukovodioca;
  • Pomaganje u pravljenju multimedijalnih prezentacija i saradnja sa menadžerima na izradi vizuelnih rešenja.
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
IV stepen
Ostali uslovi:

/

Napomena u vezi pristupačnosti:

Objekat je pristupačan, kancelarije se nalaze u prizmelju zgrade Tehnohemije. Zgrada poseduje dva ulaza, od kojih je jedan sa rampom.

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content