Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Silver Bell Group / Beograd

HR assistant

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Beograd, Kneza Mihaila broj 10, sprat VII

Kratak opis pozicije:
  • Pomoć u procesu zapošljavanja
  • Predselekcija prijava i zakazivanje intervjua
  • Učestvovanje u organizaciji onboarding procesa (priprema potrebne dokumentacije o pravilima i procedurama kompanije)
  • Prikupljanje dokumentacije novih zaposlenih, vođenje evidencije i upravljanje bazom podataka
  • Koordinacija obuka i radionica za zaposlene, održavanje evidencije o obukama
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
Srednja stručna sprema
Ostali uslovi:

Osnovno znanje engleskog jezika

Napomena u vezi pristupačnosti:

Prostorije nemaju adekvatan prilaz za korisnike kolica.

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content