Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Mlekara Šabac / Beograd

HR saradnik

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Beograd

Kratak opis pozicije:
  • Upoznavanje sa procesom regrutacije i selekcije
  • Učestvuje u poslovima HR administracije
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
VI i VII stepen stručne spreme
Ostali uslovi:

Poznavanje rada na računaru

Napomena u vezi pristupačnosti:

Poslovna zgrada nema adekvatnu pristupačnost

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content