Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Generali Osiguranje / Beograd

HR saradnik

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Novi Beograd, Vladimira Popovića 8

Kratak opis pozicije:
  • Upoznavanje sa procesima u Ljudskim resursima
  • Upoznavanje sa dnevnim zadacima poput HR administracije, izrade ugovora o radu, pripreme treninga i materijala za zaposlene, organizovanje i priprema digitalnog materijala za novozaposlene, asistiranje tokom regrutacije
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
FON / Pravni fakultet / Filozofski fakultet
Ostali uslovi:
  • Pozicija može obuhvatiti rad na računaru, korišćenje internih aplikacija, rad sa papirima kao i komunikaciju interno sa zaposlenima i eksterno sa kandidatima
  • Pozicija nudi mogućnost kombinacije rada od kuće i iz kancelarije
Napomena u vezi pristupačnosti:

Sam prilaz zgradi je prilagođen osobama sa invaliditetom, kao i liftovi, kancelarije, toalet.

Otvoreni smo da razmotrimo i potencijano sprovedemo dodatna prilagođavanja prostora, uslova rada i tehničke opreme u cilju olakšanja rada osobi sa invaliditetom.

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content