Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

AVNET / Beograd

HR Specialist/Admin

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Beograd, Milentija Popovica 5b

Kratak opis pozicije:
 • Vodi računa o usaglašenosti spoljnog zakonodavstva i internih i eksternih zahteva revizora, priprema i administrira odgovarajuću dokumentaciju
 • Podrška odnosima sa zaposlenima
 • Pruža prvi kontakt podrške zahtevima zaposlenih kroz email, telefon, sistem upravljanja zahtevima, chat upite, sa ciljem rešavanja problema pri prvom kontaktu kad god je moguće (prvi nivo podrške)
 • Upravlja određenim ugovornim obavezama kroz celokupno trajanje zaposlenja
 • Pruža dokumentovanu podršku kroz popunjavanje ulaznih i izlaznih formulara, upravljanje informacijama i sl.
 • Obrađuje podatke o zaposlenima u svim relevantnim HRIS sistemima i ličnim dosijeima
 • Može asistirati u procesu regrutacije, od oglašavanja posla, do selekcije kandidata
 • Obavlja rutinske administrativne funkcije za uspostavljene procese, kao što je skeniranje i arhiviranje dokumentacije o zaposlenima
 • Učestvuje u zahtevima za izveštavanje vezano za ljudske resurse
 • Učestvuje u projektima vezanih za ljudske resurse
 • Druge dodeljene dužnosti
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
Srednji stepen stručne spreme
Ostali uslovi:

Prethodno radno iskustvo sa dokumentacijom i MS Office je poželjno

Napomena u vezi pristupačnosti:

Zgrada je pristupačna.

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content