Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

STAX Technologies d.o.o.

Magacioner, tehničar - kontrolor mašinskih materijala, mašinski monter, elektro monter

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Stax Technologies, Konjevići bb, 32000 Čačak

www.staxtechnologies.com

Kratak opis pozicije:

Magacioner: prijem robe; organizacija robe; popisivanje robe; izdavanje robe.

Tehničar – kontrolor mašinskih materijala: kontrola kvaliteta mašinskih materijala za izradu elemenata mašine na osnovu konstrukcionih proračuna.

Mašinski monter: sklapanje mašinskih sklopova manjeg ili većeg stepena složenosti prema jasno određenim procedurama.

Elektro monter: održavanje električnih mašina; praćenje tehnologije rada elektromotornih pogona; rad sa elektroinstalacijama.

Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
III-IV stepen stručne spreme
Ostali uslovi:

/

Napomena u vezi pristupačnosti:

Radne prostorije se nalaze u prizemlju.

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content