Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Mercator-S / Beograd

Asistent u Talent sektoru

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Novi Beograd,  Nehruova 56b – IDEA Akademija

Kratak opis pozicije:
 • Uključenost u celokupan proces regrutacije i selekcije kandidata za najbrojnije pozicije u kompaniji (oblast maloprodaje, veleprodaje i logistike)
 • Priprema i realizacija oglasa za otvorene pozicije u kompaniji
 • Predselekcija kandidata i obavljanje intervjua za posao
 • Administracija, održavanje i ažuriranje baze podataka i rad u kompanijskom ATS-u
 • Praćenje trendova na tržištu rada
 • Vođenje kompletne administracije edukacijskog centra (Idea Akademija)
 • Koordinacija i usmeravanje posetioca edukacijskog centra
 • Organizacija i tehnička priprema prostora za rad u edukacijskom centru (sale i info pult)
 • Obezbeđivanje neophodnih resursa za nesmetano funkcionisanje edukacijskog centra (oprema i potrošni materijal)
 • Usmena i pismena komunikacija sa ekternim saradnicima u vezi sa izdavanjem prostora u okviru edukacijskog centra
 • Organizacija pratećih aktivnosti edukacija (ishrana, smeštaj i prevoz)
 • Koordinacija sa službama zaduženim za održavanje edukacijskog centra
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
VII stepen stručne spreme
Ostali uslovi:
 • Komunikacione veštine, asertivnost i timski duh
 • Inicijativa, fleksibilnost i organizacione veštine
Napomena u vezi pristupačnosti:

Ulaz u zgradu nije pristupačan, postoji veliki broj stepenika na ulazu.

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content