Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Raiffeisen Banka / Beograd

Mlađi saradnik/ca za administraciju potraživanja

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Beograd, Đorđa Stanojevića 16 (Novi Beograd)

Kratak opis pozicije:
  • sarađuje sa drugim odeljenjima u Banci u cilju efikasne naplate potraživanja
  • priprema i štampa opomene
  • ažurira podatke u sistemu
  • priprema za fakturisanje i klasifikacija sudskih i drugih taksi
  • konsoliduje dokumentaciju iz nadležnosti Odeljenja
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
Studije I stepena u trajanju do tri godine, društveno-humanističkih nauka ili srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, opšteg obrazovanja
Ostali uslovi:

Rad na računaru (MS Office)

Napomena u vezi pristupačnosti:

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content