Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Test kompanija

Test pozicija

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):
Kratak opis pozicije:
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
Ostali uslovi:
Napomena u vezi pristupačnosti:

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content