Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

ATLANTIS - Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom / Niš

Pomoćnik knjigovesca

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Niš, Rasinska 6

Kratak opis pozicije:

Knjigovezački posao je završna faza grafičke delatnosti koja prerađuje i obrađuje štampane i neštampane tabake, rolne papira, kartona i druge materjale u knjige, brošure, kutije, kese, koverte i drugo.

Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
IV stepen stručne spreme
Ostali uslovi:

Izražena sposobnost za timski rad i rad pod pritiskom.

Napomena u vezi pristupačnosti:

Knjigovezačka radionica se nalazi na spratu ,do nje se dolazi stepenicama.

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content