Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Yettel.

Predstavnik tima za administrativnu podršku (Back office)

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Yettel D.o.o., Omladinskih brigada 90, Airport City, Novi Beograd

Aktuelan je hibridni model rada 3:2 (3 dana iz kancelarije i 2 dana od kuće)

Kratak opis pozicije:

Pozicija se nalazi u timu koji se bavi administrativnom podrškom timova u Odeljenju Korisničkog servisa.

Praktikant bi imao priliku da razvija veštine komunikacije, saradnje, organizacije i prioritizacije zadataka.

 

  • Koordinacija prijemom i evidentiranje pošte za različite timove u okviru Korisničke podrške;
  • Slanje dodatne dokumentacije korisnicima;
  • Izdavanje testinih kartica zaposlenima;
  • Izdavanje i slanje kartica za biznis korisnike;
  • Realizovanje jednostavnih pisanih zahteva korisnika.
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
Diploma srednje/više škole
Ostali uslovi:

Rad na računaru, poznavanje MS Office paketa;

Znanje engleskog jezika.

Napomena u vezi pristupačnosti:

Aktuelan je hibridni model rada (od kuće i iz kancelarije). Rad se u najvećoj meri odvija putem računara (Outlook, Microsoft Teams).

Kompanija u poslovnim prostorima poseduje pristupačnosti (pristup zgradi bez strmih nagiba i stepenica, lift, adaptirani toalet) i rad se odvija u Open space prostoru.

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content