Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Addiko bank / Beograd

Praktikant/kinja u Odeljenju Biznis podrške

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Novi Beograd, Milutina Milankovića 7v

Kratak opis pozicije:
  • Prijem, sređivanje i arhiviranje dokumentacije na nivou Odeljenja
  • Izrada i realizacija periodičnih pregleda klijenata pravnih lica
  • Distribucija Uniqua kartica osiguranja
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
Srednja stručna sprema
Ostali uslovi:
Napomena u vezi pristupačnosti:

Zgrada nema prilagođen prilaz za korisnike kolica.

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content