Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

NIS a.d

Praktikant za IT servise

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Beograd

Kratak opis pozicije:
  • Praćenje procesa registrovanja zahteva korisnika;
  • Informisanje korisnika o trenutnom statusu zahteva;
  • Održavanje IT servisne dokumentacije;
  • Učestvovanje u pripremi izveštaja.
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
IV stepen i više
Ostali uslovi:

Dobro poznavanje rada na računaru.

Napomena u vezi pristupačnosti:

/

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content