Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

BELGRADE AIRPORT / Beograd

Praktikant za Kvalitet i usklađenost

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Beograd-Surčin, Ul. Aerodrom Beograd 47

Kratak opis pozicije:
  • Pomaže prilikom distribucije periodičnih, redovnih i vanrednih izveštaja iz oblasti QHSE i Upravljanja QC, statistika i analiza podataka, definisanih zakonskom regulativom, industrijskom praksom i internim dokumentima.
  • Pomaže prilikom izrade politike, ciljeva i strategija iz oblasti Upravljanja Sitemom Kvaliteta i Usklađenosti poslovanja.
  • Prati službenu evidenciju kvaliteta i ažurira operativne podatke. Učestvuje u izradi planova, godišnjeg plana kvaliteta i njihovoj realizaciji.
  • Pomaže u postupku provere Sistema Kvaliteta, predlaže metodologiju i metode upravljanja kvalitetom, izveštava o funkcionisanju sistema, analizira ga i preispituje u cilju poboljšanja, predlaže i sprovodi korektivne mere.
  • Pomaže prilikom pripreme i izrade, revizije i ažuriranja procedura, uputstava, priručnika i akata za koje je potrebna verifikacija regulatornih organa. Implementira propise i akte iz domena Kvaliteta i Usklađenosti i prati njihovu operativnu primenu.
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
•Fakultet organizacionih nauka •Saobraćajni fakultet •Tehnološko-metalurški fakultet •Mašinski fakultet
Ostali uslovi:
  • Želja za stručnim usavršavanjem
  • Izražene komunikacione veštine, organizatorske sposobnosti, racionalnost, analitičnost, preciznost
  • Znanje rada na računaru – MS Office
  • Znanje engleskog jezika
Napomena u vezi pristupačnosti:

Praksa bi se obavljala na drugom spratu zgrade u kojoj ne postoji lift.

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content