Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Raiffeisen Banka / Beograd

Saradnik/ca za administraciju u Odeljenju kreditne administracije za stanovništvo, mala preduzeća i preduzetnike

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 16

Kratak opis pozicije:
  • prijem i pregled dokumentacije koja prati ugovore o kreditima za fizička lica
  • evidentiranje dostavljenih novih procena i premija osiguranja
  • slanje dokumentacije/dopune dokumentacije za izradu polise NKOSK kod stambenih kredita
  • dostavljanje dokumentacije iz ugašenih kredita na zahtev klijenata (poništene menice)
  • priprema dokumentacije za skeniranje/doskeniravanje
  • priprema predmeta za slanje u Arhivu
  • priprema dokumentacije za pravnu službu po primljenim tužbama
  • priprema dokumentacije po zahtevu veštaka
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
Studije I stepena u trajanju do tri godine, društveno-humanističkih nauka ili srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, opšteg obrazovanja
Ostali uslovi:

Rad na računaru (MS Office)

Napomena u vezi pristupačnosti:

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content