Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

OTP banka Srbija / Beograd

Saradnik za administraciju depozita pravnih lica

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 111

Kratak opis pozicije:
  • Otvaranje odluke u IS Banke
  • Evidentiranje i praćenje dospeća instrumenata obezbeđenja
  • Popunjavanje menica i priprema prateće dokumentacije
  • Podnošenje i evidentiranje zahteva za slanje i/ili brisanje menica u Registar menica u NBS
  • Praćenje dospeća depozita
  • Formiranje depozitnih dosijea kao i kontrola, evidentiranje i arhiviranje dokumentacije
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
Završena srednja škola
Ostali uslovi:
Napomena u vezi pristupačnosti:

Kancelarije su na prvom spratu, postoji lift manje površine.

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content