Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

SDPD - Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom / Beograd

Saradnik za grafički dizajn

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Beograd, Viline Vode 47 

Kratak opis pozicije:
  • Osmišljava, priprema i izrađuje različite grafičke forme .
  • Usko sarađuje sa sopstvenim timom i drugim odeljenjima za postizanje ciljeva dizajna.
  • Pomaže u pravljenju multimedijalnih prezentacija.
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
Srednja ili visoka
Ostali uslovi:

Poželjno osnovno radno iskustvo na računaru

Napomena u vezi pristupačnosti:

Prostor SDPS-a jeste pristupačan.

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content