Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Medigroup / Beograd

Saradnik za kadrovske poslove

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 3V, Sirius poslovne zgrade

Kratak opis pozicije:
  • Odgovoran za prijem i obradu dokumentacije za zasnivanje radnog odnosa (izrada ugovora o radu, prijava Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, prijava Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja i dr.)
  • Odgovoran za izdavanje potvrda iz radnog odnosa ili iz privremeno – povremenih poslova
  • Priprema podataka za donošenje rešenja za godišnji odmor, neplaćeno odsustvo, plaćeno odsustvo
  • Evidentira statusne promene i kretanja, premeštaja kadrova na druge poslove
  • Odgovoran za vođenje evidencije o broju zaposlenih i fluktuaciji
  • Evidencija i zavođenje dokumenata u delovodnik
  • Ažuriranje matične knjige zaposlenih iz radnog odnosa i radno angažovanih na privremeno – povremenim poslovima
  • Predlaže i kreira opise poslova za zaposlene
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
IV stepen stručne spreme
Ostali uslovi:

Radno vreme: 9-17h

On-site

Napomena u vezi pristupačnosti:

Zgrada je prilagođena korisnicima kolica (rampa, lift, toalet sa većom kabinom).

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content