Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Generali Osiguranje Srbija

Saradnik za marketing

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Vladimira Popovića 8, Novi Beograd

Kratak opis pozicije:

Sprovođenje aktivnosti u oblasti eksterne komunikacije, marketinga, korporativnog identiteta i društveno odgovornog poslovanja radi kreiranja i održavanja prepoznatljivog i pozitivnog imidža Društva u javnosti.

Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
IV stepen stručne spreme
Ostali uslovi:

/

Napomena u vezi pristupačnosti:

/

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content