Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

OTP banka Srbija / Novi Sad

Saradnik za obradu plaćanja

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 80

Kratak opis pozicije:
  • Unos i obrada naloga za plaćanje prema inostranstvu
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
Završena srednja škola ekonomske ili pravne struke ili gimnazija
Ostali uslovi:

Poželjan srednji nivo znanja engleskog jezika

Napomena u vezi pristupačnosti:

Postoje adekvatan prilaz zgradi i lift za pristup kancelarijama za osobe koje koriste kolica.

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content