Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Sport Vision / Beograd

Prodavac u maloprodajnom objektu

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Maloprodajni objekat na teritoriji Beograda

Kratak opis pozicije:

Na ovoj poziciji praktikant/kinja bi odgovarao/la za adekvatno i pravovremeno funkcionisanje svih procesa vezanih za prodaju (usluga, poznavanje robe, prijem i manipulacija robom, odnos prema kupcu, praćenje asortimana, izlaganje artikala, higijena u maloprodajnom objektu).

Ključan aspekt uloge prodavca je pružanje kvalitetne usluge potrošačima. Informisanje kupaca o karakteristikama artikala iz asortimana maloprodajnog objekta, uslovima i mogućnostima plaćanja, trenutnim akcijama/popustima i loyalty programima, kao i pomoć pri odabiru artikala su svakodnevni radni zadaci.

Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
Završen III-IV stepen stručne spreme
Ostali uslovi:
Napomena u vezi pristupačnosti:

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content