Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Addiko banka a.d. Beograd

Stručni saradnik u Odeljenju internih usluga i procesa

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Milutina Milankovića 7V Novi Beograd III sprat

Kratak opis pozicije:
  • Ažuriranje podataka u sistemu za klijente preko raznih kanala komunikacije;
  • Evidencija o izvršenim aktivnostima;
  • Svakodnevna komunikacija sa kolegama;
  • Operativna i administrativna podrška u Odeljenju;
  • Ostali zadaci po nalogu Direktora.
Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
IV stepen stručne spreme
Ostali uslovi:

Rad na računaru

Napomena u vezi pristupačnosti:

Zgrada trenutno nema prilagođen ulaz za korisnike kolica.

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content