Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

IKEA Srbija

Tim za održivost (Sustainability)

Lokacija gde će se praksa realizovati (adresa):

Robna kuća IKEA, Astrid Lindgren 11, 11231 Beograd

Rad u kancelariji je po dogovoru, većinski posao moguće je obavljati od kuće

Kratak opis pozicije:

Rad u timu za Održivost bi mladom praktikantu pružio priliku da se bolje upozna sa održivim pristupom kompanije IKEA.

Glavni fokus tima je uticaj kompanije (proizvodnja, seča šuma, ušteda el. energije, emisija štetnih gasova, itd.) na našu životnu sredinu, preuzimanje odgovornosti (kako unaprediti ove procese) i rad na stvaranju bolje svakodnevice za što više ljudi.

Takođe tu je i filantropski deo održivosti gde se ostvaruju različite inicijative poput plaćenih praksi, donacija i sponzorstva koja imaju za cilj podršku, promociju prava i vrednosti, i osnaživanje ranjivih grupa poput žena i dece, izbeglica, osoba sa invaliditetom, lgbt+ osoba, starijih osoba itd.

Tim usko sarađuje sa 5 zemalja iz regiona (Hrvatska, Srbija, Rumunija, Slovenija i Ukrajina) te je poznavanje engleskog jezika jedna od bitnijih veština koje kandidat treba da poseduje. Ostali kriterijumi za rad u timu su:

  • Želja za učenjem i razvojem na polju održivosti;
  • Zajedničke vrednosti (IKEA vrednosti su dostupne na našem sajtu);
  • Osnovno poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
  • Kreativnost i samoinicijativa u rešavanju zadataka;

Uslovi za rad od kuće (stabilna internet konekcija).

Poželjna stručna sprema kandidata/kinje:
SSS
Ostali uslovi:

Potrebno je da po dogovoru sa timom i ukoliko je u mogućnosti, ali ne tako često, praktikant dođe u prostorije robne kuće IKEA.

Napomena u vezi pristupačnosti:

Obavljanje prakse može se vršiti iz kancelarije i od kuće. Robna kuća poseduje standarde pristupačnosti (lift, rampe, adaptirane toalete, pisanu komunikaciju, organizovan prevoz i sl.)

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju to možete učiniti popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE i dostavljanjem formulara na e-mail adresu activitymanager@fmi.rs.

Napomena: U slučaju prijave za više pozicija, u jednom formularu navedite nazive za obe pozicije.

Skip to content