Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

POZIV ZA EDUKATIVNI PROGRAM „AKTIVACIJOM DO ZAPOSLENJA“

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom organizuje petodnevni edukativni program za mlade sa invaliditetom, od 18 do 30 godina, koje žele da razviju svoja znanja i veštine i iskoriste mogućnost usavršavanja i unapređenja konkurentnosti na tržištu rada.

Program je kreiran na osnovu iskustva Foruma mladih sa invaliditetom u saradnji sa velikim brojem kompanija i organizacija na procesu zapošljavanja. Cilj programa je osnaživanje pojedinaca u procesu traženja posla, ukazivanje na različite mogućnosti radnog angažovanja i sticanje modernih znanja i veština koje su označene od poslodavaca kao prednost pri zapošljavanju.

Tokom petodnevne obuke polaznici će razviti sopstveni karijerni plan i akcioni plan zapošljavanja, kao i pohađati radionice kroz koje će razviti veštine komunikacije, timskog rada i digitalne veštine.

VIŠE O PROGRAMU

Mesto održavanja: Grad Beograd

Adresa: Terazije 23/Cara Lazara 5-7

Ko može da se prijavi?  Poziv je otvoren za mlade osobe sa invaliditetom, od 18 do 30 godina, koji imaju trenutno prebivalište u Gradu Beogradu. Ukoliko imaš više od 30 godina, razmotrićemo i tvoju prijavu :).

Broj učesnika:  Biće realizovana edukacija sa 2 grupe polaznika. Broj učesnika za jednu edukaciju je 15.

Vreme realizacije: Edukativni program traje 5 dana.

I grupa: 23/24 januar, 3/6/7. februar

II grupa: 9/10/13/14/17. februar

Sadržaj programa: Aktivno traženje posla – Samopromišljanje o vlastitoj karijeri. Mogućnosti razvoja karijere u tri sektora: državni, privatni i civilni. Omladinska politika/Volontarizam/Aktivno učešće u zajednici. Timski rad/ Komunikacija. Digital – društvene mreže i kako ih koristimo za naš cilj.

Program će voditi sertifikovani treneri.

Polaznici će dobiti sertifikat o pohađanju programa.

KAKO SE PRIJAVITI?

Učešće na obuci je besplatno. Forum mladih sa invaliditetom snosi sve troškove obuke: radnog materijala, zakupa sale, ishrane, osveženja.

Da biste se prijavili za učešće u programu potrebno je popuniti prijavni-formular.

Prijavni formular se šalje na e-mail adresu: office@fmi.rs .

Rok za podnošenje prijava za I grupu je 15. januar 2017.

Rok za podnošenje prijava za II grupu je 05. februar 2017.

Za sve dodatne informacije o programu možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem telefona 011 32 20 632 (od 09:00h do 17:00h) ili putem mail-a office@fmi.rs .

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Aktivacijom do inkluzije u zapošlјavanju-podrška mladima sa invaliditetom”, koji sprovodi Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i SeConS grupom za razvojnu inicijativu. Saradnici na projektu su Univerzitetski centar za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu, Unija poslodavaca Srbije, Privredna komora Srbije i Udruženje poslovnih konsultanata Srbije. Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content