Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Poziv za prekvalifikacije za IT za osobe sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom, u partnerstvu sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), poziva osobe sa invaliditetom iz čitave Srbije da se prijave za prekvalifikacije za IT.

Takođe, ovo je drugi put da program ciljano uključuje osobe sa invaliditetom, a nakon prošlogodišnjeg uspeha, kada je IT prekvalifikaciju završilo 15 osoba sa invaliditetom.

ZAŠTO PREKVALIFIKACIJE ZA IT ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Situacija na srpskom tržištu, kada je reč o potrebi za IT stručnjacima, prati trend na svetskom nivou, te će u narednom periodu najtraženija zanimanja biti u oblasti informacionih tehnologija. Visoko stručni kadar je sve više tražen od strane domaćih i stranih IT kompanija, a uočava se sve veći deficit ovakvih profila.

Prekvalifikacije za IT organizujemo sa ciljem da osobama sa invaliditetom omogućimo obuke i sticanje osnovnog znanja u IKT sektoru, kao i da im se poveća mogućnost rada u oblasti koja je tražena na tržištu rada.

O PROGRAMU

Prekvalifikacija za IT ima za cilj razvoj znanja, veština i kompetencija osoba sa invaliditetom za zapošljavanje u IT sektoru, realizacijom programa obuke za osnove veb programiranja i sticanje praktičnog iskustva kroz program prakse i mentorskog programa.

Prekvalifikacije za IT će omogućiti da:

•             20 osoba sa invaliditetom pohađa šestomesečnu online obuku za osnove veb programiranja (WordPress, JavaScript) uz primenu metodologije koja će omogućiti da polaznici nakon završene obuke steknu znanje koje će ih kvalifikovati za konkretna radna mesta u IT sektoru. Mentorski rad tokom trajanja obuke, uz karijerno vođenje i savetovanje, će dati dodatnu vrednost programu i doprineti kvalitetu stečenog znanja.

•             svi učesnici pohađaju obuku za „meke veštine“. Svrha aktivnosti je podsticaj razvoju mekih veština polaznika kao preduslov uspešne adaptacije u radno okruženje.

•             Praksu u IT kompaniji ili IT sektoru u minimalnom trajanju od 120 sati. Praksa će direktno poboljšati zapošljivost i konkurentnost osoba sa invaliditetom na tržištu rada, osnažiti njihove kapacitete za zapošljavanje i omogućiti sticanje novih veština i radnog iskustva (što je često jedan od uslova za zapošljavanje).

SADRŽAJ OBUKE:

Program će se sastojati iz sledećih tematskih celina:

  1. Osnovni principi programiranja
  1. WORDPRESS. WordPress program obuke je osmišljen tako da bude veoma praktičan što znači da su predavanja kratka i praćena praktičnim radom kako bi se ilustrovale teorijske komponente.
  1. Web programiranje-JAVASCRIPT. Kurs obrađuje tehnologije HTML5, CSS3 i JavaScript, koje su osnova za razvoj Veb i Mobile aplikacija.
  1. Web aplikacije-REACT. Kroz celu obuku se naglasak stavlja na praktičnu nastavu i podsticanje polaznika da samostalno iznalaze rešenja primenjujući postojeće i stečeno znanje. Cilj je da po završetku obuke polaznici steknu dovoljno znanja da potpuno samostalno projektuju i razvijaju svoje aplikacije.

Nakon obuke, svi polaznici će pohađati organizovanu praksu ili dobiti mentoring program u trajanju od minimum 120 sati, u okviru IT firme ili IT sektora pojedinih kompanija.

VREME I MESTO ODRŽAVANJA OBUKE:

Obuka će se realizovati u trajanju od 6 meseci, dinamikom 3 puta nedeljno po 3 sata. Planiran početak obuke je sredina januara 2022.

Način realizacije: Online, preko zoom kanala.

Besplatno pohađanje obuke obezbeđeno je za sve polaznike od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Obuka je namenjena svim zainteresovanim osobama sa invaliditetom sa teritorije čitave Srbije, koji su motivisani da razviju znanje i veštine za zapošljavanje u IT sektoru, bez obzira na uzrast, vrstu obrazovanja ili prethodno radno iskustvo.

Od stečenih znanja potrebno je poznavanje engleskog jezika, kao i poznavanje rada na računaru.

Svi zainteresovani kandidati moraju da imaju utvrđen status osobe sa invaliditetom, odnosno da poseduju dokumentaciju izdatu od strane nadležnog organa koja dokazuje navedeno. Pod tim se podrazumeva jedan od navedenih dokumenata:

•Rešenje nadležnog opštinskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu;

• Rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

• Rešenje o kategorizaciji dece sa invaliditetom, izdato od opštinskog sekretarijata za društvene delatnosti;

• Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti izdato od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.

• Rešenje o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć

• Medicinska dokumentacija koja dokazuje status.

Na osnovu dostavljenih prijava, biće obavljeno testiranje i intervjui, nakon čega će biti selektovano 20 učesnika.

Program nije prilagođen osobama koje koriste govorni softver.

KAKO SE PRIJAVITI

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave popunjavanjem kratkog prijavnog formulara OVDE.

Rok za podnošenje prijava je 17.12.2021. godine

Testiranje će se realizovati krajem decembra 2021. Svi prijavljeni kandidati će nakon isteka roka za prijavu dobiti putem e-maila obaveštenje o terminima testiranja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem telefona 011 32 20 632 ili e-maila office@fmi.rs

Informacija o konkursu dostupna je i na https://itobuke.rs/

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content