Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Realizovana radionica ,,Diskriminacija u oblasti rada i zapošljavanja“

Forum mladih sa invaliditetom je u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti realizovao radionicu pod nazivom ,,Diskriminacija u oblasti rada i zapošljavanja“. Radionica je održana u sklopu niza aktivnosti koje Forum organizuje u susret obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Radionica je održana 1.12.2021. godine i fokus same radionice bio je problem diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Radionicu je vodila Jelena Kotević, šefica Odseka za postupanje po pritužbama u privatnom sektoru. Učenicima su predstavljene nadležnosti službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, dati primeri slučajeva diskriminacije iz prakse Poverenika, i pruženo im je objašnjenje postupka podnošenja pritužbe službi Poverenika.

Pored toga, svi učesnici su imali priliku da se konsultuju o tome kako se nositi sa diskriminacijom, ali i da postave pitanja koja se tiču ličnih iskustava diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja.

Prisutni su se usaglasili o važnosti edukacije i informisanja osoba sa invaliditetom o pravima, značaju edukacije poslodavaca, ali i važnoj ulozi javnog sektora u pružanju primera dobre prakse zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Takođe, istaknuta je važnost konsultovanja samih osoba sa invaliditetom prilikom donošenja propisa i kreiranja politika. Učesnici su želeli da skrenu pažnju i na informisanje i podršku osobama sa invaliditetom koje žive u ruralnim sredinama, koje imaju otežan pristup uslugama podrške.

Radionica je realizovana u okviru Programa zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content