Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

POZIV ZA RADIONICE: „Poslovni bonton“, „Priprema za razgovor za posao“ i „Simulacija razgovora za posao sa snimanjem“

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom organizuje radionicu za osobe sa invaliditetom koje žele da razviju svoja znanja i veštine i iskoriste mogućnost daljeg usavršavanja i unapređenja konkurentnosti na tržištu rada. Cilj nam je unapređivanje konkurentnosti osoba sa invaliditetom na tržištu rada, doprinos većoj aktivaciji i unapređenje svesti poslodavaca o značaju zapošljavanja osoba sa invaliditetom što će direktno povećati zaposlivost osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda.

Poziv je upućen osobama sa invaliditetom sa teritorije Grada Beograda.

Mesto održavanja programa: Grad Beograd, IN centar, Cara Lazara 5-7, Stari grad

Vreme realizacije:

„Poslovni bonton“, „Priprema za razgovor za posao“ – ponedeljak, 07. decembar, 10.00-13.00 časova          

„Simulacija razgovora za posao sa snimanjem“ – utorak, 08. decembar, 10.00-13.00 časova      

Broj učesnika: 12 (usled većeg broja prijavljenih, uvešćemo nove termine)

Učešće na obuci je besplatno.

 

Kako se prijaviti?

Za učešće na edukaciji je potrebno da organizatoru dostavite:

Ime i prezime

Kontakt telefon

E-Mail

Naznačite da li dolazite ispred udruženja (i naziv udruženja), da li ste student, zaposlena ili nezaposlena osoba

Ukoliko imate dodatne napomene u vezi prostora, komunikacije i sl.

Da li ćete prisustvovati na svim radionicama ili samo na određenim (navesti na kojim).

Prijavu možete dostaviti elektronskim putem na e-mail: office@fmi.rs ili putem telefona 011 32 20 632 (radnim danom, u periodu od 09-17 časova). Osoba za kontakt je Tanja Milutinović.

Za sve dodatne informacije o programu možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem telefona 011 32 20 632 (od 09:00h do 17:00h) ili putem mail-a office@fmi.rs.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Program podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada”, koji sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Projekat finansira Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content