Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Poziv za radionicu „Prava osoba sa invaliditetom“

Pozivamo osobe sa invaliditetom sa teritorije Beograda da se prijave na radionicu:

Prava osoba sa invaliditetom

Uprkos postojanju brojnih zakona, povelja i uredbi koje garantuju osobama sa invaliditetom pravo na život i ostala prava koja imaju i osobe bez invaliditeta, činjenica je da se ove osobe i dalje diskriminišu, posmatraju kao bespomoćne, kao žrtve koje zavise od milosti drugih ljudi i koje nisu u stanju da ravnopravno i dostojanstveno učestvuju u društvenom životu i radu.

Kako invalidnost predstavlja složeni društveni fenomen koji utiče na sve sfere savremenog života nameće se potreba da položaj osoba sa invaliditetom u jednom društvu, posmatramo u kontekstu ljudskih prava. Prema modelu ljudskih prava svaka osoba ima pravo na dostojanstvo nezavisno od svojih telesnih, senzornih i psihičkih karakteristika.

Na radionici ćemo naučiti:

  • koji su to zakoni, uredbe i konvencije koji regulišu prava osoba sa invaliditetom
  • koja prava osobe sa invaliditetom imaju u Srbiji, sa osvrtom na pravo na socijalnu zaštitu, obrazovanje i zapošljavanje
  • koje su relevatne institucije i organizacije za pružanje informacija i zaštitu prava osoba sa invaliditetom

Radionicu će voditi Jelena Kostić – diplomirani defektolog – oligofrenolog

Zadnjih 10-ak godina se bavi osnaživanjem osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, kako bi vodili zdrav i ispunjen život u skladu sa svojim mogućnostima i potencijalima.
Pored radionica, treninga i kurseva koji se tiču osnaživanja osoba sa invaliditetom, obrazovanja i zapošljavanja pružam i psiho-socijalnu podršku osobama sa raznim tipovima hendikepa i članovima njihovih porodica.

Vreme i mesto realizacije obuke:

Datum: Četvrtak, 20. februar

Vreme: 14:00-16:00 časova

Lokacija:IN centar, Cara Lazara 5-7, Stari Grad, 11000 Beograd

Učešće je besplatno.

Učesnicima će biti obezbeđeno posluženje.

Prijavu možete dostaviti elektronskim putem na e-mail: office@fmi.rs.

Rok za prijavu: utorak 18. februar.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content