Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Predstavljanje podržanih projekata – Udruženje osoba sa invaliditetom „Dragana Rodić” – Niš.

U okviru projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom” podržali smo i Udruženje osoba sa invaliditetom „Dragana Rodić“ iz Niša i njihov projekat „ Medijski pismeni -građanski aktivni“.

Svojim radom streme ka ostvarivanju ciljeva u oblasti zaštite prava osoba sa invaliditetom u poljima kao što su zdravlje, kultura, obrazovanje, sport i još mnogo toga. Uz moto „Uklonimo barijere”, sproveli su različite aktivnosti (kao što su radionice o zaštiti podataka, lažnim vestima, online informisanju itd.)

Kako mladi sa invaliditetom nisu dovoljno zastupljeni u medijskom diskursu Republike Srbije, ovaj projekat ima za cilj da unapredi njihov položaj u nekoliko aspekata. S obzirom na to, da živimo u dobu informacionog haosa potrebno je, pre svega, evaluacijom i samoevaluacijom konkretizovati izazove na koje bi, medijskim kanalima, trebalo skrenuti pažnju šire javnosti. Ako se uzme u obzir da se osobe sa invaliditetom u medijima najčešće kvalifikuju kao žrtve ili pojedinci sa nadljudskim sposobnostima ukoliko se, na primer, zaposle, započnu sopstveni biznis i sl., dolazi se do zaključka da pripadnici ove grupacije nemaju dovoljno kontrole nad sopstvenim medijskim narativom. Zbog toga je glavni cilj unaprediti samoreprezentovanje osoba sa invaliditetom u medijima kroz nekoliko faza:

  • Prva bi bila podizanje svesti o medijskoj i digitalnoj pismenosti, koja je generalno na niskom nivou, kroz niz radionica koje su usko vezane za ove teme.
  • U sledecoj fazi, kroz teorijski i praktičan rad, polaznici bi naučili na koji način savremena tehnička sredstva (mobilni telefoni, tableti, računari, različite onlajn platforme itd.) mogu biti iskorišćena za kreiranje i plasiranje željenih medijskih sadržaja. Na ovaj način, osobe sa invaliditetom umesto recipijenata različitih medijskih sadržaja postaju njihovi kreatori, pa samim tim i kontrolišu način na koji će njihove priče biti ispričane.
  • U poslednjoj fazi, svi polaznici će imati zadatak da primene stečeno znanje i kreiraju svoje priče koje će promovisati putem kanala tradicionalnih i online medija.

Sabgrantisti su podržani u okviru projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom”, koji se realizuje u periodu januar 2018-jun 2020. god. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske Unije “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content