Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Predstavljanje podržanih projekata – Udruženje za pomoć MNRO – Ivanjica

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama – Ivanjica i njihov projekat „Informatička obuka i upotreba medija za društvenu integraciju osoba sa invaliditetom u svakodnevni život zajednice“ podržali smo u okviru projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom” .

Udruženje je osnovano 2001. godine i bavi se unapređenjem prava i položaja osoba sa invaliditetom, okuplja mentalno nedovoljno razvijene osobe, njihove roditeje i staratelje, kao i stručnjake različitih profila koji se bave zaštitom i osposobljavanjem korisnika.

Jedan od rezultata koji nameravaju projektom da postignemo jeste smanjenje socijalne isključenosti osoba sa invaliditetom , a putem informatičke obuke i razvojem medijske kulture, što je u direktnoj vezi sa ciljevima konkursa.Svrha projekta je i doprinos unapređivanju komunikacionih veština, usvajanju kulturnih obrazaca koji će osobama sa invaliditetom omogućiti snalaženje u savremenom svetu i dalji profesionalni razvoj.
Projekat polazi od poštovanja principa pristupačnosti i jednakih mogućnosti za sve u pristupu informacijama, obrazovanju, radu i upravljanju slobodnim vremenom, što je u vezi sa specifičnim ciljevima konkursa.
Projekat ima zadatak opismenjavanje u digitalnoj sferi osoba sa invaliditetom iz male sredine, radi njihovog samoostvarenja, razvoja kreativnosti i stvaralaštva, kao i povećanja šansi za pronalaženjem posla.

Od niza različitih aktivnosti koje su sproveli u proteklom periodu, izdvojili bismo podaktivnost u okviru Osnovne informatičke obuke – Korišćenje i rad u programu „Power Point” koja je sprovedena u martu ove godine u Gimnaziji u Ivanjici, koja je bila i partner na aktivnosti. Korisnici su imali priliku da se upoznaju sa samim programom, pravljenjem prezentacija, ubacivanjem slika, menjanjem slajdova i slično.


* * *

Sabgrantisti su podržani u okviru projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom”, koji se realizuje u periodu januar 2018-jun 2020. god. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske Unije “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”. 

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content