Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Predstavljanje rezultata Situacione analize o položaju osoba sa invaliditetom u Srbiji

Više od 35 predstavnika državnih institucija, nezavisnih državnih organa, agencija UN-a i organizacija osoba sa invaliditetom, među kojima je i Forum mladih sa invaliditetom, učestvovalo je na validacionoj radionici povodom predstavljanja rezultata Situacione analize o položaju soba sa invaliditetom u Srbiji sprovedene u prethodna dva meseca.

Radionica je održana u Beogradu 22. juna, u organizaciji Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije i UN women. Cilj validacione radionice je bilo predstavljanje ključnih nalaza iz istraživanja, kao i dodatno ispitivanje i generisanje preporuka na osnovu analize i formulisanje prioriteta koji će poslužiti kao osnov za izradu projekta za UNPRPD, a koji će se realizovati u Srbiji.

U prvom delu, istraživači iz FEMPLATZ-a koji su sproveli istraživanje predstavili su rezultate i zaključke SITAN-a. Tokom drugog dela validacione radionice vođena je interaktivna diskusija tokom koje su identifikovana dodatna pitanja i preporuke za budući dvogodišnji projekat koji će imati za cilj ubrzavanje implementacije i pun primenu Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Srbiji.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content